Temat: Zmiany w rozkładach PKM Jaworzno od 1.10.
W uzupełnieniu nowinek z Jaworzna:

http://www.jaworzno.pl/serwis.php?id=670

Zmiany taryf biletowych         2004-10-01

Na wczorajszej sesji rady miejskiej została przyjęta uchwała związana ze
zmianą taryf biletowych PKM Jaworzno. Przed trzema tygodniami
przedstawialiśmy Państwu wyniki badań opinii mieszkańców Jaworzna, w
których uwzględniona była także sfera funkcjonowania komunikacji
miejskiej. Wyniki pokazały, że komunikacja prywatna wypadła korzystniej
w oczach mieszkańców Jaworzna. Stąd też PKM postanowił działać w tym
kierunku, by zdecydowanie poprawić konkurencyjność przejazdów autobusami
komunikacji miejskiej w porównaniu z innymi przewoźnikami i zaproponował
obniżki cen biletów.

Zmiany w pierwszej kolejności obejmą bilety jednorazowe. PKM Jaworzno
zrezygnował z taryfy nocnej oraz z opłat za przewóz bagażu. Nowością są
wprowadzane bilety czasowe, które będą funkcjonować równolegle z
biletami obecnie obowiązującymi:
- 1-godzinny – bilet uprawnia do podróżowania w obrębie Jaworzna przez 1
godzinę od momentu skasowania,
- 10-minutowy specjalny – bilet powinien stanowić alternatywę dla
przejazdów minibusami na krótkich odcinkach,
- Bilet 2-przejazdowy – oferta uzupełniająca. Bilet umożliwia dokonanie
dwóch podróży w strefie Jaworzna w tym samym dniu (np. przejazd i powrót
z zakupów w centrum miasta).

Kolejne zmiany dotyczą podziału stref biletowych. Aktualny ich podział
nie był jednoznaczny. Na przykład linia A obsługuje przystanki
zlokalizowane wyłącznie w obszarze dwóch miast, natomiast fizycznie
przejeżdża przez trzy miasta – trudno w tym wypadku ustalić cenę biletu,
jaką pasażer powinien uiścić za przejazd na wymienionej trasie. Jedna
wspólna strefa dla Katowic, Mysłowic i Sosnowca zapobiega powstawaniu
podobnych nieścisłości.

Ceny biletów okresowych ulegają zmianie:
• Strefa Jaworzna – niższa cena sieciowego biletu okresowego; niższa
cena biletu na jedną linię,
• W związku z reorganizacją stref – obniżeniu ulegają ceny biletów na
odcinku: Jaworzno-Katowice oraz na przejazdy pomiędzy Mysłowicami,
Katowicami i Sosnowcem. Uczyni to ofertę PKM konkurencyjną w porównaniu
z ofertą KZK GOP i pozwoli przyciągnąć nowych klientów.

Zmiany cen biletów nie są rewolucyjne. Dotychczasowy cennik pozostanie
bez zmian. Natomiast zostaną dołożone alternatywne taryfy. W najbliższym
czasie PKM Jaworzno przeprowadzi akcję informującą mieszkańców o nowych
cenach biletów. Jako, że do wprowadzenia zmian należy czekać do momentu
ogłoszenia ich w dzienniku urzędowym województwa śląskiego, nowe taryfy
nie pojawią się wcześniej niż za około 2 miesiące.

Wyświetl resztę odpowiedziTemat: [GOP] Koniec żywotu linii 300

Użytkownik "edwe wefwf" <wald@NOSPAM.gazeta.plnapisał :


Czy ktoś mógłby usystematyzować historię linii na trasie Chrzanów -
Katowice/Sosnowiec?
Bo wiem, że na początku to było 300 i 301. Później 300 bis, U, J, S, 808,
811, E5, E6, E. Ale co poczym i od kiedy? Tym bardziej, że zmiany chyba
następowały w bardzo krótkim czasie. Za wyjaśnienia z góry dzięki


Niestety, datami nie zabłysnę, bo już nie pamiętam. Wyglądało to mniej
więcej tak (biorąc pod uwagę czasy nieco bardziej współczesne-od lat
80-tych): najpierw były 2 linie pospieszne G i J. Jedna kursowała z
Jaworzna, druga z Chrzanowa. Obie do Katowic. Poza tym były 4 linie
normalne: 300 Chrzanów- Byczyna-  Katowice, 300bis Jaworzno- Katowice, 301
Chrzanów- Byczyna- Sosnowiec Rudna, 303 Jaworzno- Ćmok (osobiście tej linii
nie kojarzę), 319 Chrzanów- Balin- Ćmok. Na przełomie lat 80-tych i 90 tych
przeprowadzono największe zmiany: G i J zostały zastąpione przez Ekspresy E5
i E6, 300 zastąpiła linia pospieszna T, a 301 linia S na trasie Chrzanów-
Byczyna- Sosnowiec Mościckiego. Poza tym kursowała linia 319 na
niezmienionej trasie. Co z 303, nie wiem (na pewno już nie jeździła do
Mysłowic). Po bardzo krótkim okresie (jakoś kilka miesiecy, ze 2-3) linia
pospieszna T została zastąpiona przez linię przyspieszoną 811. Wówczas na
linie pospieszne i przyspieszone obowiązywała różna taryfa i to był chyba
główny powód tych zmian. Uruchomiono też linię 808 na trasie Jaworzno-
Sosnowiec Mikołajczyka- Rondo Ludwik- Szpital Górniczy ( z pominięciem
Mysłowic). 5 kursów na dzień, z czego jeden ciągle zawieszony. W tym
autobusie została wprowadzona obsługa konduktorska Po jakimś czasie
zamieniono 811 na J, a 808 na U, kierując tą linię przez Mysłowice. E5 i E6
zostały połączone w E i od tego czasu ekspres zaczął obsługiwać przystanek
"Niwka Kosciół". Następnie kursy linii U zostały włączone do rozkładu S-ki.
Jednocześnie zwiększyła się liczba połączeń miedzy Jaworznem ( i Chrzanowem)
a Szpitalem Górniczym. To było ok. 10 kursów/dzień. W 2000 roku (luty) linie
E i S zostały skrócone od strony Mysłowic do przystanku "Jaworzno-
Krakowska". Linię 319 znów zaczął obsługiwać PKM Jaworzno (wcześniej, przez
jakiś czas, kursował tam Duhabex). Od lipca pojawiły się linie 300 Chrzanów-
Byczyna- Katowice i 319/S Chrzanów- Balin- Sosnowiec Szpital Wojewódzki. No
i ostatnie zmiany w maju tego roku. J została skrócona do Byczyny (bodajże
WFOŚ się nie zgodził na kursowanie SUwnic poza terenem woj. śląskiego) a E
wróciła przez Byczynę do Chrzanowa. Zlikwidowano też linię 319, wydłużając
S-kę przez Balin do Chrzanowa. A dokładniej, część kursów... No i nie tak
dawno pojawiła się linia ekspresowa A, kursująca z Jaworzna do Katowic
autostradą A4 ( z pominięciem Niwki i Mysłowic). Tyle pamiętam ;-)

Wyświetl resztę odpowiedziTemat: [pr]Krzepnie Górnośląski Związek Metropolitalny
Helou grupowiczom - dla niedowiarków:
W rodzinie miast: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno,
Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie,
Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze

W Urzędzie Miasta Gliwice odbyło się spotkanie prezydentów miast &#8211;
założycieli Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Uczestniczył w nim
marszałek Janusz Moszyński i wojewoda Tomasz Pietrzykowski. Spotkanie to
zakończyło pierwszy etap tworzenia Związku. Przyjęto jego statut oraz
skierowano wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwika
Dorna o rejestrację GZM.

Otwierając obrady Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, a zarazem
przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, przypomniał historię
powstawania GZM. Idea metropolizacji konurbacji górnośląskiej zrodziła się na
początku lat dziewięćdziesiątych. Wstępna koncepcja utworzenia związku
komunalnego opracowana została przez prezydentów Gliwic i Katowic. Poddana
została następnie szerokim konsultacjom w samorządach. Zjednoczenie miast
aglomeracji górnośląskiej pozwoli na eliminację słabych stron wynikających z
osobnego działania każdego z nich. Należą do nich m.in.: zbyt mała
konkurencyjność miast śląskich działających samodzielnie, w porównaniu do
miast takich jak Kraków czy Częstochowa; znaczne problemy związane z
restrukturyzacją przemysłu ciężkiego oraz potencjał naukowy szacowany dla
każdego miasta samodzielnie.

&#8222;Idea GZM jest zaprzeczeniem tezy, że gdzie dwóch Polaków, tam pojawiają się
trzy zdania. Dzisiaj 14 prezydentów złożyło podpisy pod dokumentem
wyrażającym wolę wspólnego działania dla rozwiązywania najważniejszych
problemów mieszkańców ich miast. Był to proces rozłożony w czasie, bo na
początku lat dziewięćdziesiątych każde z miast samodzielnie szukało szans
rozwojowych. Czas pokazał, że trzeba sięgnąć po inne narzędzia, które pozwolą
osiągnąć więcej. Ogromna wartością jest to, że GZM powstał z oddolnego
zapotrzebowania, a nie został narzucony odgórnie. Pojawiają się postulaty,
aby do GZM dołączyć kolejne miasta i powiaty. W wersji skrajnej głosi się
potrzebę objęcia granicami GZM całego subregionu centralnego. To
nieporozumienie! Bierze się to m.in. z niezrozumienia źródeł finansowania
Związku. Są niewielkie szanse na to, aby się pojawiły znaczące pieniądze z
budżetu państwa na funkcjonowanie Związku. Myślę, że jego głównym źródłem
finansowania będą pieniądze ze składek miast członkowskich.&#8221; &#8211; stwierdził
m.in. marszałek Janusz Moszyński.

Na obecnym etapie działalność GZM będzie się koncentrowała m.in. na:
planowaniu rozwoju, pozyskiwaniu środków ze źródeł krajowych i zagranicznych
na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych, zarządzaniu niektórymi drogami,
w tym Drogową Trasą Średnicową, podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki miast zrzeszonych w GZM.
W przyjętym Statucie zapisano, że siedzibą Związku są Katowice. Jego organami
są Zgromadzenie Związku oraz Zarząd Związku. Kadencja tych organów pokrywa
się z kadencją rad miast członkowskich związku. Gminy uczestniczące w Związku
mają po dwóch przedstawicieli w Zgromadzeniu, z wyjątkiem Katowic, które mają
trzech.

Podczas spotkania zaprezentowano projekt &#8222;Śląskiej Karty Usług Publicznych&#8221;
oraz &#8222;Elektronicznego Systemu Wspomagania Zarządzania Transportem Miejskim&#8221;.
Karta Usług Publicznych, przygotowana przez Śląski Związek Gmin i Powiatów,
ma ułatwić mieszkańcom naszego regionu m.in. korzystanie z komunikacji
publicznej oraz usprawnić dostęp do usług publicznych, w tym rekreacyjnych i
sportowych. Będzie nią można płacić nie tylko za przejazdy różnymi środkami
komunikacji publicznej, ale także za seanse filmowe, parkingi, a w dalszej
perspektywie również za zakupy w kiosku lub sklepie.

Wyświetl resztę odpowiedziTemat: Zmiany w ofercie biletowej
http://www.jaworzno.pl/serwis.php?id=670

Zmiany taryf biletowych  -  2004-10-01

Na wczorajszej sesji rady miejskiej została przyjęta uchwała związana ze
zmianą taryf biletowych PKM Jaworzno. Przed trzema tygodniami
przedstawialiśmy Państwu wyniki badań opinii mieszkańców Jaworzna, w
których uwzględniona była także sfera funkcjonowania komunikacji
miejskiej. Wyniki pokazały, że komunikacja prywatna wypadła korzystniej w
oczach mieszkańców Jaworzna. Stąd też PKM postanowił działać w tym
kierunku, by zdecydowanie poprawić konkurencyjność przejazdów autobusami
komunikacji miejskiej w porównaniu z innymi przewoźnikami i zaproponował
obniżki cen biletów.

Zmiany w pierwszej kolejności obejmą bilety jednorazowe. PKM Jaworzno
zrezygnował z taryfy nocnej oraz z opłat za przewóz bagażu. Nowością są
wprowadzane bilety czasowe, które będą funkcjonować równolegle z biletami
obecnie obowiązującymi:
- 1-godzinny - bilet uprawnia do podróżowania w obrębie Jaworzna przez 1
godzinę od momentu skasowania,
- 10-minutowy specjalny - bilet powinien stanowić alternatywę dla
przejazdów minibusami na krótkich odcinkach,
- Bilet 2-przejazdowy - oferta uzupełniająca. Bilet umożliwia dokonanie
dwóch podróży w strefie Jaworzna w tym samym dniu (np. przejazd i powrót z
zakupów w centrum miasta).

Kolejne zmiany dotyczą podziału stref biletowych. Aktualny ich podział nie
był jednoznaczny. Na przykład linia A obsługuje przystanki zlokalizowane
wyłącznie w obszarze dwóch miast, natomiast fizycznie przejeżdża przez
trzy miasta - trudno w tym wypadku ustalić cenę biletu, jaką pasażer
powinien uiścić za przejazd na wymienionej trasie. Jedna wspólna strefa
dla Katowic, Mysłowic i Sosnowca zapobiega powstawaniu podobnych
nieścisłości.

Ceny biletów okresowych ulegają zmianie:
- Strefa Jaworzna - niższa cena sieciowego biletu okresowego; niższa cena
biletu na jedną linię,
- W związku z reorganizacją stref - obniżeniu ulegają ceny biletów na
odcinku: Jaworzno-Katowice oraz na przejazdy pomiędzy Mysłowicami,
Katowicami i Sosnowcem. Uczyni to ofertę PKM konkurencyjną w porównaniu z
ofertą KZK GOP i pozwoli przyciągnąć nowych klientów.

Zmiany cen biletów nie są rewolucyjne. Dotychczasowy cennik pozostanie bez
zmian. Natomiast zostaną dołożone alternatywne taryfy. W najbliższym
czasie PKM Jaworzno przeprowadzi akcję informującą mieszkańców o nowych
cenach biletów. Jako, że do wprowadzenia zmian należy czekać do momentu
ogłoszenia ich w dzienniku urzędowym województwa śląskiego, nowe taryfy
nie pojawią się wcześniej niż za około 2 miesiące.

Wyświetl resztę odpowiedziTemat: Bielsko i Żywiec wobec Megamiasta Silesiana
Pojęcia dla WUMLozol-a
Taki stek głupot i wyzwisk że szkoda z nim coś konkretnie ustalić
Konurbacja,
zespół leżących blisko siebie miast lub osiedli, powiązanych ze sobą gospodarczo
i komunikacyjnie. Konurbacja składa się z kilku równorzędnych ośrodków,
stymulujących rozwój innych, mniejszych miast.
Przykładem konurbacji w Polsce jest Górnośląski Okręg Przemysłowy.

Aglomeracja (z łac. ag-glomero - gromadzę) - w urbanistyce jest to obszar o
intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również dużym zagęszczeniem ludności
przebywającej na danym terenie periodycznie (np. w ciągu dnia) lub stale.
Aglomeracje charakteryzują się dużym przepływem osób i towarów oraz znaczną
wymianą usług. W brzmieniu bardziej potocznym aglomeracja jest skupiskiem
sąsiadujących ze sobą miast i wsi, które stanowią wspólny organizm, poprzez
zintegrowanie lub uzupełnianie się rozmaitych form infrastruktury tych
miejscowości oraz wzajemne wykorzystywanie potencjałów, którymi te miejscowości
dysponują.

ZESPÓŁ MIEJSKI
jednostka sieci osadniczej, która powstała przez połączenie się kilku miast i
osiedli (co najmniej 1 miasta i 1 osiedla) lub przez przyłączenie do dużego
miasta małych, leżących w sąsiedztwie, miast, miejscowości, osiedli; miasta i
osiedla znajdujące się w jednym z.m. są ze sobą powiązane
funkcjonalno-przestrzennie i adm.; w Polsce wyróżnia się: z.m. Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego oraz z.m. warszawski, gdański, szczeciński, poznański,
krakowski, łódzki, wrocławski, bydgoski i lubelski.

Obszar metropolitalny - gęsto zaludniony obszar składający się z
kilku/kilkunastu miast (miasta-satelity) położonych niedaleko znaczącego centrum
miejskiego. Miasta te połączone są więzami funkcjonalnymi i ekonomicznymi.
Miasto centralne (lub miasta centralne) obszaru metropolitalnego tworzy tzw. hub
- centrum rozrządowe całego obszaru, przez które przebiegają wszystkie linie
komunikacyjne.
Obszar metropolitalny jest głównym, wielofunkcyjnym ośrodkiem danego regionu, w
którym skupiają się funkcje wyższego rzędu: ekonomiczne, naukowe i kulturalne.
Granice obszaru metropolitalnego mogą przekraczać granice jednostek
administracyjnych czy państw.

metropolia główne (pod wzgl. ekonomicznym, kulturalnym itp.) miasto kraju,
prowincji; stolica

Górnośląski Związek Metropolitarny – twór administracyjny nie mający obecnie
żadnej struktury
obecnie przymierza się do niego 14 miat
Kto w GZM-ie: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice,
Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,
Świętochłowice, Tychy i Zabrze.
Około 1,800 tyś mieszkańców

Katowicki Obszar Metropolitarny – urbanistyczna nazwa obszaru związanego z
Katowicami – niejest pojęciem administracyjnym

liczy około 2860 tyś mieszkańców


Krakowski Obszar metropolitarny - urbanistyczna nazwa obszaru związanego z Krakowem

liczy około 2000 tyś mieszkańców –
- równocześnie pojecie administracyjne utworzone w 2005 przez sejmik
woj.małopolskiego
liczy około 1500 tyś mieszkańców Wyświetl resztę odpowiedziTemat: wnet będziemy wspólnotą.........................
wnet będziemy wspólnotą.........................
Wespół w zespół

Sobota, 16 lipca 2005r.

Przedstawiciele 16 miast województwa śląskiego jednogłośnie wyrazili wczoraj
wolę powołania do życia Wspólnoty Miast Aglomeracji Katowickiej. Odpowiedni
dokument podpisany zostanie we wrześniu br. W ten sposób finał znalazła
kilkutygodniowa batalia „Dziennika Zachodniego” postulująca przemiany
ustrojowe wewnątrz województwa śląskiego.
REKLAMA

Deklaracja woli przystąpienia do Wspólnoty Aglomeracji Śląskiej może być
początkiem utworzenia nowej, prawie 3-milionowej jednostki administracyjnej w
samym sercu Europy. Wczoraj prezydenci największych śląskich i zagłębiowskich
miast ustalili, że Wspólnota zajmie się wspólnym programowaniem rozwoju oraz
planowaniem przestrzennym; razem koordynowane będą też inwestycje prorozwojowe
oraz działania promocyjne. To jednak dopiero pierwszy krok; prawdziwym celem
jest jednak jak najszybsze utworzenie Wspólnoty, która miałby własny budżet,
demokratycznie wybrane władze i cały aparat wykonawczy. O dziwo, na
wczorajszym spotkaniu zorganizowanym w Świętochłowicach, nie protestował
przeciwko takiemu rozwiązaniu żaden z obecnych prezydentów miast.
W tle tej przełomowej dla naszego regionu inicjatywy stoją dwaj eurodeputowani
– Jan Olbrycht i Jerzy Buzek. Ten ostatni nie był wczoraj obecny na spotkaniu,
ale napisał do prezydentów śląskich i zagłębiowskich miast, „że ze wszystkich
sił będzie wspierał tę inicjatywę”.
Przypomnijmy, że utworzenie spójnej aglomeracji pomoże nam w stworzeniu
nowoczesnej sieci komunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, a także
otworzy mieszkańcom regionu drzwi do środków pomocowych Unii Europejskiej z
najwyższej półki.

Prezydenci śląskich miast na spotkaniu w Świętochłowicach dali się przekonać
do współpracy. Zwiększa to szanse powołania wspólnej metropolii.

Prezydenci chcą Wspólnoty

witold pustułka
Wczorajsze spotkanie zorganizowane w Świętochłowicach przez prezydenta tego
miasta Eugeniusza Mosia może być przełomowe dla forsowanej przez ∑ koncepcji
budowy wielkiej aglomeracji śląskiej, rozciągającej się od Gliwic po Dąbrowę
Górnicza, a z drugiej strony od Piekar Śląskich po Jaworzno. Taki jednorodny
organizm wielkomiejski, z trzema milionami mieszkańców, stałby się jedną z
największych aglomeracji Unii Europejskiej.

Wszyscy obecni na spotkaniu, jednogłośnie, opowiedzieli się za budową
Wspólnoty Miast Aglomeracji Śląskiej, organizmu, który może być początkiem
budowy jednego, wielkiego miasta w sercu województwa śląskiego. Dzięki temu
będziemy mogli m.in. sięgnąć po ogromne unijne środki pomocowe zarezerwowane
tylko dla aglomeracji.
Prezydenci największych miast naszego regionu, już kilka miesięcy temu
wypełniali wspólną ankietę, w której prawie wszyscy opowiedzieli się za
przemianami wewnętrznymi. Jedynym wyjątkiem było starostwo powiatowe w
Będzinie, którego stanowisko kłóci się jednak z postawą prezydenta tego miasta
– Radosława Barana. On bowiem obiema rękami podpisuje się pod inicjatywą.

Nie ma innego wyjścia – powiedział wczoraj Marian Jarosz, członek zarządu
województwa śląskiego. – Takie rozwiązanie leży przede wszystkim w interesie
mieszkańców regionu i trzeba im to uświadomić.
Konsultantem projektu przemian w naszym regionie jest twórca pierwszej reformy
samorządowej w naszym kraju – prof. Michał Kulesza. Kilka tygodni temu
zobowiązał się, że napisze dla naszego regionu projekt specjalnej ustawy
aglomeracyjnej, która w najbliższej kadencji mogłaby trafić pod obrady Sejmu.
Wczoraj prezydenci miast zaapelowali do kandydatów w najbliższych wyborach
parlamentarnych, aby w swojej kampanii uwzględnili ten problem i określili
się, czy są za, czy przeciwko takiemu rozwiązaniu.

Jedynym niepokojącym fragmentem wczorajszego spotkania w Świętochłowicach była
głucha cisza po tym, jak poseł Jan Rzymełka zadał zebranym prezydentom
pytanie, jaki procent ze swoich budżetów mogliby – na początek – przekazać na
rzecz funkcjonowania Wspólnoty.

16 miast

Miasta, które we wrześniu podpiszą wolę przystąpienia do Wspólnoty Miast
Aglomeracji Katowickiej:
Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno,
Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice,
Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze.

Witold Pustułka - Dziennik ZachodniWyświetl resztę odpowiedziTemat: Pomysł na Zalew???
Pomysł na Zalew???

Wybierz miasto Będzin Bielsko-Biała Bytom Chorzów Cieszyn Częstochowa
Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie Zdrój JaworznoKatowice Kłobuck Lubliniec
Mikołów Mysłowice Myszków Piekary Śląskie Pszczyna Racibórz Ruda Śląska
Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Szczyrk Świętochłowice Tarnowskie Góry
Tychy Ustroń Wisła Wodzisław Śląski Zabrze Zawiercie Żory Żywiec Wybierz
region Dolny Śląsk Opolskie Łódzkie Małopolska Mazowsze Podlaskie Pomorze
Śląsk Warmia I Mazury Wielkopolska Tarnowskie Góry
Śląsk
Wydarzenia
Lokalne
Gospodarka
Kultura
Z kraju
Archiwum prasowe
Gazety on-line
RSS
Wyszukiwarka
Rozrywka
Turystyka
Sport
Informator miejski
Hobby
Forum
NaszeMiasto.pl > Tarnowskie Góry > Lokalne > Świerklaniec: Pomysły na
zalewZobacz: Wszystkie | Następny Świerklaniec: Pomysły na zalew
dziś
Ledwo starosta tarnogórski zapowiedział przejęcie przez powiat zalewu Nakło-
Chechło, a już pomysł budzi kontrowersje. - Jeśli starosta odbierze nam zalew
zabraknie nam pieniędzy na odpowiednie utrzymanie zabytkowego parku w
Świerklańcu - mówili radni gminy Świerklaniec na specjalnej sesji w zeszłym
tygodniu.

Władze powiatu chcą oddać Ministerstwu Środowiska prawie 33 hektary
zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Brynku wraz ze szkołą leśną. W
zamian jednak chcą zalewu Nakło-Chechło i ośrodka wypoczynkowego w
Borowianach. Jeśli udałoby się uregulować sytuację prawną zalewu, będzie
można myśleć o wybudowaniu nowych parkingów i dróg dojazdowych, a dzieki temu
zlikwidować tworzące się w upalne letnie weekendy w tym rejonie korki.
Obecnie teren zalewu należy do Skarbu Państwa, a ten oddał go w zarząd Lasom
Państwowym. Ta instytucja podpisała z gminą Świerklaniec umowę najmu ok. 180
hektarów obszaru zalewu do 2014 roku, jednak bez możliwości modernizacji
infrastruktury. Dochód z zalewu to prawie 381 tys. zł. Na jego utrzymanie
wydano w zeszłym roku prawie 197 tys. zł. Resztę można przeznaczyć na
utrzymanie 150-hektarowego świerklanieckiego parku.

Radni powołali trzyosobową komisję, która ma negocjować ze starostą pomysł
przejęcia zalewu. - Możliwe, że uda się podzielić zalewem na pół, albo
utworzyć jakiś związek komunalny - mówił Henryk Hojka, przewodniczący RG.
Mariola Goniacz z Ministerstwa Środowiska wie, że Starostwo Tarnogórskie
zamierza się ubiegać o zalew. - Czekamy na pismo w tej sprawie, które jak się
dowiedziałam w starostwie, jest przygotowywane - mówi.

- Jeśli będziemy zamieniali się działkami to nie z gminą Świerklaniec, ale z
Lasami Państwowymi - komentuje Artur Maligłówka, wicestarosta Dziennik
Zachodni
ciekaw jestem waszych opinii
Wyświetl resztę odpowiedziTemat: [pr] Kolos się chwieje
Trybuna Śląska, 16 maja 2003 r.
za: http://www.naszemiasto.pl/archiwum/922535.html

Kolos się chwieje

Dąbrowa i Gliwice chcą wystąpić z KZK GOP

Prezydent Dąbrowy Górniczej Jerzy Talkowski oświadczył, że od lat jest
przekonany, iż Komunikacyjny Związek Komunalny GOP jest organizacją
niedostosowaną do współczesnych wymogów życia gospodarczego.  
Zleciłem służbom urzędu miasta stworzenie w porozumieniu z innymi
miastami Zagłębia osobnej organizacji komunikacji w ramach PKM
Sosnowiec   powiedział.

By gmina wystąpiła z KZK GOP, potrzebna jest zgoda radnych. Dąbrowa
Górnicza odprowadza rocznie około 8 mln zł do związku.

  W przyszłym tygodniu gotowa będzie analiza opłacalności uczestnictwa
naszej gminy w KZK GOP. Wykonujemy ją w porozumieniu z innymi
zagłębiowskimi gminami: Sosnowcem, Będzinem i Czeladzią   stwierdza
Marek Szafruga, naczelnik Wydziału Komunikacji UM w Dąbrowie
Górniczej. Potem prezydent przedstawi radnym projekt uchwały o
wystąpieniu ze związku.

Szkodzą mieszkańcom

Gliwice poszły jeszcze dalej. W kwietniu prezydent Zygmunt Frankiewicz
zapowiedział, że miasto wystąpi z KZK GOP. Powodem było wstrzymanie
pod naciskiem związków zawodowych organizowania przetargów na obsługę
linii autobusowych obsługiwanych przez PKM-y w Katowicach i Sosnowcu.
W gliwickim PKM-ie już w 2001 roku wprowadzono przetargi na transport.

W tym roku przetargi miały się odbyć w Katowicach i Sosnowcu. Doszło
do protestów. Te dwa olbrzymie PKM-y nic nie zrobiły w ciągu dwóch lat
dla poprawy jakości swoich usług, a teraz pod naciskiem związków
zawodowych KZK GOP wycofał się i zawiesił przetargi.

Gliwiccy radni z komisji gospodarki komunalnej w swojej opinii dla
prezydenta miasta zwrócili także uwagę, że KZK GOP jest źle
zarządzany. Komisja, jak czytamy w oświadczeniu, uznała te zjawiska za
szkodliwe dla mieszkańców Gliwic. Zwróciła się z apelem do prezydenta
miasta o poprawę sytuacji w komunikacji, nie wykluczając wystąpienia
ze struktur KZK GOP.

Za wystąpieniem przemawiają dane. Gliwice wspólnie z Zabrzem kupiły w
ciągu czterech ostatnich lat 20 autobusów za łączną kwotę 7,4 mln zł.
Tymczasem roczna dotacja Gliwic do KZK GOP to kwota 9 mln zł!
Kwestionowany jest system rozliczeń i wpływów z biletów. Każda z 24
gmin wpłaca dotację dla KZK GOP. Z niej KZK płaci przewoźnikom oraz
pokrywa koszty ulgowych biletów. Do komunikacyjnego związku wpływają
też wszystkie pieniądze ze sprzedaży biletów.

  Nie widzimy problemów z biletami, jeśli dojdzie do secesji. Można
tworzyć porozumienia z ościennymi gminami np. Zabrzem czy Bytomiem, bo
w promieniu tych miast nasi mieszkańcy najczęściej przemieszczają się
  uważa Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy UM w Gliwicach.

Projekt uchwały o wystąpieniu Gliwic z KZK GOP trafi do radnych
najpóźniej w czerwcu. Wtedy też radni zadecydują o wystąpieniu miasta.
Zgodnie ze statutem wystąpienie ze związku należy zgłosić na pół roku
wcześniej. Buntownicy mogliby rozpocząć własną  działalność  dopiero
na początku przyszłego roku.

Granice na Brynicy

  Mam wrażenie, że prezydent Talkowski chce budować granice na
Brynicy, które przed laty historia już usunęła. Jestem bardzo ciekawy,
w jaki sposób Dąbrowa Górnicza będzie chciała rozwiązać problem biletu
autobusowego, bo inne gminy zrzeszone w KZK GOP nie dopłacą jej ani
złotówki   oznajmił Roman Urbańczyk, wiceprzewodniczący zgromadzenia
KZK GOP.   Problemy w komunikacji nie wynikają ze złego zarządzania,
lecz trudności gospodarczych. Na siłę nie będziemy nikogo trzymali  
dodał. Podkreślił, że KZK nie jest rozbudowaną strukturą. Zatrudnia
105 osób, a dziennie obsługuje 2,5 mln pasażerów.

Po chwili zadzwonił do nas Jerzy Śmiałek, przewodniczący zgromadzenia
KZK GOP.   Jesteśmy umówieni z prezydentem Talkowskim na spotkanie 21
maja. Będę nakłaniał go, żeby postępował rozważnie i myślał o
pasażerach   oznajmił.

Renata Cius

***

Lepsza kontrola

Mówi Zbigniew Nosal, wiceprezes PKM sp. z o. o w Jaworznie:

Od czterech lat nie należymy do żadnego związku komunikacyjnego. Na
pewno przejrzyste są rozliczenia ze sprzedaży biletów. Sprzedajemy
swoje bilety bez pośredników, wiemy jakie są wpływy. W KZK GOP odbywa
się to na zasadzie przeliczników, co zawsze jest nieprecyzyjne.
Ponadto KZK GOP bierze całość wpływu z biletów. W przypadku gdyby
gminy wystąpiły z KZK GOP, sprawę biletu można rozwiązać za pomocą
tzw. biletu elektronicznego wykorzystując karty chipowe czy bilety
 esemesowe . Przygotowujemy się do zastosowania takich rozwiązań na
trasach obsługiwanych przez KZK GOP, gdzie podróżowaliby posiadacze
naszych biletów. ?

Jakie ceny

Ceny biletów na trasie Dąbrowa Górnicza-Katowice:
-1,50 zł   u prywatnego przewoźnika,
-3,30 zł   komunikacja miejska KZK GOP.

Ceny biletów w PKM Jaworzno:
-2,20 zł   na terenie miasta,
-3,60 zł   na trasie Jaworzno-Katowice
Taryfa nocna:
-5,80 zł na terenie gminy
-7,80 zł z Jaworzna do Katowic.

Ceny biletów w MZK Tychy:
-2,20 zł   trasa do 20 minut,
-2,80 zł   trasa do 40 minut,
-3,30   do 90 minut,
-4,20 zł   autobus pospieszny.

Wyświetl resztę odpowiedziStrona 2 z 2 • Zostało znalezionych 92 rezultatów • 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  Jaworzno Katowice
Widzisz wypowiedzi znalezione dla słów: Jaworzno Katowice